Cum se implementează un proiect ,,de la Gând la Cheie"?

Managerii de construcții, cunoscuți de publicul larg ca manageri de proiecte de construcții, sunt cei care supraveghează și alocă resurse pentru diverse proiecte de construcții.

    Managerii de construcții, cunoscuți de publicul larg ca manageri de proiecte de construcții, sunt cei care supraveghează și alocă resurse pentru diverse proiecte de construcții. Un bun manager de proiect de construcții are atât abilități tehnice, cât și abilități de gestionare și conducere a echipei car execută proiectul, combinarea celor două tipuri de competențe fiind ceea ce asigură succesul unui proiect. 

Proiectele pot varia, de la clădiri rezidențiale, comerciale și industriale, până la poduri și zgârie-nori.

    Managerii de proiecte de construcții supraveghează toate aspectele procesului de construcție, lucrând îndeaproape cu ingineri și arhitecți pentru a dezvolta planuri, a stabili calendarul și a determina costurile cu munca și materialele.

    De asemenea, ei găsesc și gestionează subcontractanții și angajații, adună permisele necesare și se asigură că toate aspectele proiectului sunt în ordine. Principalele responsabilități ale managerului proiectului de construcții sunt: planificarea generală a proiectului, distribuirea resurselor, managementul timpului, gestionarea riscurilor, stabilirea de termene intermediare, gestionarea bugetului, gestionarea personalului și gestionarea relațiilor cu părțile interesate.

Planificare proiectului

Planificare proiectului

Managerul de construcții trebuie să se asigure că toate lucrările sunt realizate la timp și că se încadrează în bugetul alocat. De asemenea, el...

read more
Distribuirea resurselor

Distribuirea resurselor

Fiecare proiect de construcție presupune abilitatea de a procura și aloca eficient resurse. Una dintre sarcinile managerului proiectului de...

read more
Alocarea resurselor

Alocarea resurselor

Fiecare proiect de construcție necesită abilitatea de a găsi și aloca eficient resurse. Una dintre sarcinile managerului proiectului de construcții...

read more